2017 Koding

2017 Koding

Koding

Alle elevane på skulen frå 1. - 7. trinn deltok på kodetime i veke 49. Kodetimen er ein skuletime med programmering tilrettelagt for elevar på alle trinn. Det er gøy og motiverande for elevane, og dei får læra å meistra datamaskinen som eit kreativt verkty. 

2017 Koding 2

"Koding for alle elever
I den nye digitaliseringsstrategien er et av tiltakene å gi alle elever opplæring i teknologi. Det innebærer blant annet å forstå og håndtere algoritmisk tenkemåte og programmering.

– Vi har startet et omfattende arbeid med å fornye alle skolens fag og læreplaner. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å legge til rette for at alle elever skal få forståelse for programmering. Hvilke fag som skal ha algoritmisk tenkemåte og koding i læreplanene, må vi komme tilbake til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen."

Regjeringen.no

Web levert av CustomPublish