Kommuneplanen sin arealdel 2011-2023 (KPA)

Vedtak mindre endring kommuneplanen sin arealdel

Heradstyret vedtok i møte 21.02.2018 mindre endring av kommuneplanen sin arealdel. Det vart gjort ei mindre administrativ endring 12.07.2018 for å sikre at det var korrekt vedlegg som låg ved vedtaket. Sjå vedlagte dokument for gjennomgang av endringane.

28. februar 2018 Les meir
kommuneplanen arealdel

Kommuneplanen sin arealdel (KPA)

Kommuneplanen sin arealdel setter rammene for bruk og vern av areal i Osterøy kommune.

17. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish