Kontaktinfo for medlemmene i heradsstyret

Medlemmer
 
Ordførar Jarle Skeidsvoll

Tlf. 56192121, epost: Jarle Skeidsvoll

Varaordførar Alf Terje Mortensen, FRP, epost: Alf Terje Mortensen

Medlemmer Arbeidarpartiet

Øyvind Litland, Haus, epost: Øyvind Litland

Johannes Bysheim, Mjøsdalen, gruppeleiar, epost: Johannes Bysheim

Torunn Åsheim, Haus, epost: Torunn Åsheim

Robert Eikeland, Valestrand, epost: Robert Eikeland

Jørgen Varden, Lonevåg, epost: Jørgen Varden

Rita Tveiten, Valestrand, epost: Rita Tveiten

Tone Mjelde, Haus, f.t. permisjon, epost: Tone Mjelde

Andrea Hartveit, Lonevåg, epost: Andrea Hartveit

Medlemmer Senterpartiet

Johannes Haugland, gruppeleiar,  Hamre, epost: Johannes Haugland

Lars Fjeldstad, Votlo, epost: Lars Fjeldstad

Medlemmer Kristeleg Folkeparti

Annbjørg Bysheim Herland, gruppeleiar, epost: Annbjørg B. Herland

Kari Laurhammer Mjøs, epost: Kari L. Mjøs

Audun Mosevoll, epost: Audun Mosevoll

Medlemmer Venstre

Kjersti Ingolvdotter Vevatne, gruppeleiar, epost: Kjersti I. Vevatne

Medlemmer Høgre

Ingemar Tepstad, Fjellskålnes, epost: Ingemar Tepstad

Atle Solberg, Hauge, epost: Atle Solberg

Berit Moslett Borge, Hauge, gruppeleiar, epost: Berit M. Borge

Hjalti Heimir Gislason, Loftås, epost: Hjalti H. Gislason

Medlemmer Framstegspartiet

Ragnar Johan Tyssebotn, gruppeleiar, Hjellvik, epost: Ragnar J. Tyssebotn

Hildegunn Mo, Bruvik, epost: Hildegunn Mo

Kim Andre Hartveit, Lonevåg, epost: Kim A. Hartveit

Sigmund Faugstad, Bruvik, epost: Sigmund Faugstad

Einar Skjerping, Valestrandsfossen, epost: Einar Skjerping

Medlemmer Miljøpartiet Dei Grøne

Jon Flydal Blichfeldt, Loftås, gruppeleiar, epost: Jon F. Blichfeldt

Silje Midtbø Vevle, epost: Silje M. Vevle

 

 

Web levert av CustomPublish