Koordinerande eining - kontaktinformasjon

Informasjon om medlemar og kontaktopplysningar

Medlem i koordinerande eining pr.01.08.2016 er:

  • Sektorleiar for miljø og teknikk: Roald Hovden
  • Einingsleiar Nav: Vigleik Kalland
  • Einingsleiar Familiens Hus: Bettina Bødtker Nordahl
  • Einingsleiar rus og psykiatri: Kaia Hatland Gjengedal
  • Eningsleiar ergo/fysioterapitenestene: Anne Sidsel Hoel
  • Kommunelege/sjukeheimslege: Anita Sørtveit
  • Randi Solberg
  • Leiar KE: Kristin Ruud Myking

Postadresse til koordinerande eining:

Osterøy Kommune
Koordinerande eining
Rådhusplassen
5282 Lonevåg


E-post adresse til koordinerande eining er:
koordinerande.eining@osteroy.kommune.no

Leiar: 
Kristin Ruud Myking
Tlf . 56192100 / 94534445

Web levert av CustomPublish