Koordinerande eining

Koordinerande eining skal sikra koordinerte tenester til dei som treng det. Koordinerande eining har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan (IP) og for oppnemning av koordinator. 

KONTAKTINFORMASJON:

SKJEMA:

PÅLOGGING TIL ELEKTRONISK INDIVIDUELL PLAN:

KURS / OPPLÆRINGSMATERIELL:

PLANAR OG LOKAL AKTIVITET

 

 

Web levert av CustomPublish