ICDP kurs illustrasjon

ICDP - Foreldreveiledningskurs

Korleis behalde det gode forholdet til ungdommen din gjennom ungdomstida?

Helsesøster og miljøterapeut inviterer til nye samtalegrupper i foreldrerettleiingsprogrammet ICDP. Oppstart vert måndag 15. oktober kl. 15.30 - 17.30 på Osterøy ungdomsskule. Påmledingsfrist: 01.oktober 2018. Kurset er gratis.

Helsesøster Beate Kleppe og Miljøterapeut Mona Neu Hatland inviterer til nye samtalegrupper i foreldrerettleiingsprogrammet ICDP.

Samtalegruppene går over 6 gonger, 6-8 deltakarar, kor me vil gå gjennom 8 tema for godt samspill.

Målsettinga med programmet er først og fremst å påverke og forbetre kontakt og samspill mellom deg som omsorgsgjever og ungdommen din. Du vil møte andre foreldre, utveksle erfaringar og bli meir bevisst og tryggare i foreldrerolla. Du vil og få kjennskap til korleis det er å vera ungdom i dag.

Me startar opp måndag 15.oktober kl.15.30-17.30 på Osterøy ungdomsskule.
 

Påmelding til Beate 94508714 eller Mona på 94534452  innan 01.oktober 2018

Mail: beate.kleppe@osteroy.kommune.no / mona.neu.hatland@osteroy.kommune.no

Web levert av CustomPublish