Korleis finne fram

Navigering heimesida.jpg

Den nye heimesida har no fått ein del endringar som vonleg vil gjere det lettare å finne informasjonen som er lagt ut her. Dette er gjort ved å ta i bruk eit nytt menysystem som kan nåast uansett kvar ein er på heimesida. Menyane skal nyttast saman med nokre snarvegar som er å finne til høgre på startsida, samt nokre fokusfelt som er plassert nede på startsida. I feltet til høgre er ei liste med peikarar som tek for seg bruken av desse hjelpemidla.

I tillegg er det lagt til rette for bruk av ein søkefunksjon, som også kan nåast uansett kvar ein er på sida. Denne søkefunksjonen er i ferd med å verte oppgradert og forbetra, og kan vere eit godt hjelpemiddel om ein skulle slite med å finne informasjonen ein er ute etter.

Web levert av CustomPublish