Skulerute for kulturskulen

Kulturskuleåret føl grunnskulen si skulerute. Det vil seie at det ikkje er undervisning på elevfrie dagar i grunnskulen. Me tilbyr 36 veker med ordinær undervisning + ekstra tid i samband med skulekonsertar (gjeld i hovudsak barneskuleelevar) og hovudframsyninga ”Vårspel” (gjeld i hovudsak ungdomsskuleelevar) I tillegg kjem ulike oppdrag i lokalmiljøet som kan krevja ein ekstra innsats av involverte elevar. I veker med jul og sommaravslutningar kan timeplanen verta forandra. Musikkskulen har si eiga årsplan og har difor fri enkelte spesielle veker/dagar. Elevar på teaterkor/dans/visuellkunst vil få eit kortare skuleår med meir intensive prosjektperiodar.

 

Kulturskuleruta 2018-19.pdf

 

Web levert av CustomPublish