Listeforslag til kommunestyrevalet 2015

Osterøy kommune har motteke desse listeforslaga innan fristen 31. mars, kl. 12.00

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høgre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet Dei Grøne

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Vallistene skal liggja ute til offentleg ettersyn etter kvart som dei kjem inn (vallova § 6-6, nr.1)

Listeforslaga må behandlast og godkjennast av Valstyret.

 

Web levert av CustomPublish