LivOGLyst illustrasjon

LivOGLyst illustrasjon

LivOGLyst på Osterøy

Partnarskapen ved Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge inviterar til LivOGLyst-konferanse 26. september for prosjektåret 2018. 

Påmeldingsfrist 15. september.

Målgruppa er alle som er interessert i lokalsamfunnsutvikling og entreprenørskap, eldsjeler og andre, samt kommunerepresentantar frå politisk og administrativt nivå.

Konferansen er gratis.

Les meir om konferansen her.

Web levert av CustomPublish