Løn, personal og organisasjon

Seksjonen for løn, personal og organisasjon har ansvaret for lønsarbeidet; - inn og utmelding av arbeidstakarar, utbetaling av løn, utlysing av stillingar, tilsetjing, føring av sjukefråvær, IA-arbeid, innkrevjing av refusjonar, lønsforhandlingar, pensjonssaker, bedriftshelsetenesta, AKAN, oppseiing av tilsette, tilsetjingsutval, forhandlingsutval arbeidsmiljøutval, administrasjonsutval samt utarbeiding / vedlikehald av lønssystem, lokalt HMT- og personal-regelverk.

Web levert av CustomPublish