Avdelinga

 

På Lyngtua går det 23 born i alderen 3-5 år. Me som arbeider på Lyngtua ønskjer å gje barna positive opplevingar. Trivsel er viktig for oss og me bruker dagene i barnehagen til å legge til rette for gode relasjonar, vennskap og leik. Me er opptekne av at Lyngtua skal vere ein trygg og god plass for ALLE borna våre. Det er eit viktig mål for oss å vere forutsigbare og varme i møte med barn, foreldre og kollegaer. På Lyngtua likar me å ferdast utanfor  barnehagen i faste turløyper, men me er også glad i å oppleve nye stader og kan derfor og like å være spontane. På avdelinga vår er det ein gøyal gjeng med ulike og gode kvaliteter. Ein dag på Lyngtua er aldri tom for innhald.

 

Web levert av CustomPublish