Avdelinga

 

På Lyngtua går det 20 born i alderen 3-5 år. Vi som arbeider på Lyngtua ønskjer å gje barna positive opplevingar. Vi vil at barna og foreldra skal føla seg trygge og velkomne kvar dag. Vi har ein plan for kvar dag, og vi prøver å variere aktivitetane, slik at dagane blir spanande og lærerike.

Vi vil leggja stor vekt på å vera mykje ute, òg i ruskevèr.

Avdelingsplan 2016/2017

 

Web levert av CustomPublish