Matombringing

Denne tenesta er primært retta mot heimebuande brukarar som av ulike årsakar treng hjelp til å ivareta sitt ernæringsbehov gjennom eit variert og næringsrikt varmt middagsmåltid.

Osterøy storkjøkken produserer maten medan Heimetenesta leverer middagane ut til  brukarane. Middagen er vakumpakka, levert i kjølebag og klar for oppvarming. Det er ein fordel om brukar har microbølgeovn til dette føremålet.

Ein kan bestilla middagar for heile veka eller berre for bestemte vekedagar. Dersom det er særskilde diettbehov kan dette etterkommas. Det er også høve til å bestilla stor eller liten porsjon.

Det er også mogeleg å søkja om hjelp til handling av matvarer. Butikk konto må då opprettast.

Ordninga kan bestillast ved å ta kontakt med Heimetenesta og søkja via skjema:

Søknadsskjema knapp

Web levert av CustomPublish