MEDIA

Film, Foto og grafisk design

DERSOM DU HAR INTERESSE for film, foto eller grafisk design kan det vera lurt å melda seg på vår mediagruppe. Det vert fleire og spanande oppgåver for denne gruppa framover.

Til hausten 2016 står nye spesialinnreidde lokale ferdige til å ta imot film og mediainteresserte barn og ungdommar.

mediaillustr-stand_113x600.jpg

Osterøy Kulturskule har hatt mediagruppe i fleire år, og hittil har det dreia seg mest om film. No skal dette verta eit breiare og meir allsidig fag, og nye spanande oppgåver står i kø for dei med media-interesse.

I vår mediagruppe får du arbeida med programvare frå Adobe sin CS6-serie, der vi bruker Photoshop, Illustrator, InDesign og Premiere Pro. Fotografering og bildebehandling vert eit eventyr i Photoshop, og berre fantasien set grenser for kva som kan lagast der.

Mediagruppa får også arbeida med design av plakatar til kulturskulen sine konsertar og arrangement.

"Vårspel" er kulturskulen sin årlege storkonsert, og her vert mediagruppa tungt involverte. I tillegg til ansvar for lys og lyd, er planen at mediagruppa skal produsera ein DVD frå konserten kvart år. Både coverdesign, foto og filmproduksjon skal gjerast av elevane i denne gruppa.


Stad:
Mediagruppa held til i kulturskulen sine lokaler på Hatland, der vi har lyd- og bildestudio elevane kan boltra seg i.


Tid: 
Mediagruppa har undervisning på ettermiddagstid. Undervisningstida kan variera i forhold til storleiken på gruppa. 

kameraligg.jpg

Web levert av CustomPublish