Medverknad i planarbeidet - Samfunnsplanen

Forming av Osterøysamfunnet for framtida

SAMFPLAN MEDVERKNAD-TEMA.jpg

I framtida står Osterøy ovanfor ei rekkje langsiktige utfordringar og vegval. Korleis skal Osterøy utviklast for å bli eit berekraftig og framtidsretta samfunn? Korleis skal samfunnet  tilpasse seg klimaendringar og  jobbe for god folkehelse? Dette er døme på spørsmål me ønskjer å diskutere med Osterøy sine innbyggjarar, næringsliv, kulturliv, eldsjeler og andre som vil bidra til diskusjonen.

innlegg av monica lund på open fagdag

OPE MØTE OG FAGDAG

I samband med planarbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel inviterte planavdelinga til fagdag 21.april i Heradstyresalen på Rådhuset kl 14-15.30.

17. april 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish