Møte i formannskapet onsdag 08. november

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen og startar kl. 09.00 med presentasjon av rådmannen sitt budsjettframlegg for 2018. Frå kl. 13.00 er det ordinært møte med andre saker.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Web levert av CustomPublish