Møte i formannskapet onsdag 18. oktober

Møtet verte halde i Osterøy rådhus, og starter kl. 13.00. 

Inkalling og saksdokument til møtet finn du her

Økonomirapportering pr 2. tertial 2017 finn du her: PDF document ODT document

Web levert av CustomPublish