Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 17. oktober

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen og tek til kl. 13.00.

Innkalling og sakspapir til møtet finn du her

Andre gongs handsaming av Reguleringsendring Hauge barnehage

Ettersending av sak til møtet - Kleppe hjortevald - klage på vedtak

Møtet er ope for publikum.

Web levert av CustomPublish