Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 25. oktober

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen, og startar kl. 13.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

 

Sak 126/17 - oppstart av planarbeid med planprogram områdeplan Lonevåg

 

Web levert av CustomPublish