Møter og referat

Plan for vidare utgreiing

Møter og saker
Møtedato Sak
17.02.16

Status for Osterøy / vidare arbeid

Framdriftsplan:

 • Ny styringsgruppe
 • Val av forhandlingsutval
 • Innbyggjarorientering
 • Innhald i saksutgreiinga
02.03.16 Orientering Heradsstyret - resultatet frå Formannskapet
16.03.16
 • Spesifisering av innhald i saksutgreiinga
 • Innbyggardialog? Kva form skal dette ha?
13.04.16 Delrapport saksutgreiing
27.04.16 Orientering Heradsstyret
11.05.16 Delrapport saksutgreiing
25.05.16 Orientering Heradsstyret
08.06.16 Innstilling til Heradsstyret
22.06.16 Vedtak Heradsstyret
 1. God kapasitet
 2. Relevant kompetanse
 3. Avstand mellom tenestemottakar og den som gir tenesta
 4. Effektiv tenesteproduksjon
 5. Stabil og god økonomi
 6. Valfridom
 7. Gode samfunnsutviklingsområder
 8. Høg politisk deltaking
 9. Lokal politisk styring
 10. Lokal identitet.
Web levert av CustomPublish