Du er her: Start/Næring

Næring

Mange ostringar driv eiga næringsverksemd. Osterøy er kjenneteikna av mange små bedrifter og ingen store hjørnesteinsbedrifter.

Mest kjend er nok det aktive småindustrimiljøet der dei aller fleste bedriftene er lokalt eigde familieverksemder. Ei viktig årsak til denne posisjonen er det aktive samspelet og samarbeidet i småindustrimiljøet

For meir informasjon sjå lenkene nedanfor og til høgre på sida.

Tema innan næring:


 
Web levert av CustomPublish