2017 Folkehelseinstituttet

2017 Folkehelseinstituttet

Nasjonal aksjon mot hovudlus

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale, halvårlege aksjonar mot hovudlus som arrangeres kvart år i veke 10 og 35.

Vi oppmodar alle heimane til å delta på aksjonen  i veke 35, helga 2. - 3. september!

2017 Nasjonal aksjon mot hovudlus.pdf

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/

 

Web levert av CustomPublish