Tastatur-illustrasjonsfoto

Nasjonale prøver

Haus skule gjennomfører Nasjonale prøver for 5. trinn i rekning tysdag 17.oktober, i lesing 24. oktober og i engelsk 31.oktober.

Føremålet med nasjonale prøver er å gi skulen  kunnskap om elevane sine grunnleggande ferdigheiter i lesing og rekning. Engelsk tek utgangspunkt i faget sine kompetansemål, og fokuserar på leseforståing, ordforråd, omgrep og grammatikk.

 

Dei grunnleggande ferdigheitene er integrert i kompetansemål for kvart einskild fag.

Lesing og rekning som grunnleggande ferdigheiter er viktige reiskapar for læring og utvikling i fagene og for å kunna delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Nasjonale prøver er prøver i lesing og rekning på tvers av fag, og er ikke prøver i fagene norsk og matematikk.

Her kan du lesa meir:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Web levert av CustomPublish