Nordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Lindås, Meland, Modalen, Radøy og Osterøy. 

OBS: Kemnarkontoret er på flyttefot, og får ny adresse frå 15. desember 2014. Ny adresse er Burkhovdane 5, 5914 Isdalstø (vis a vis Knarvik barneskule). Flyttinga gjer at kontoret held stengt torsdag 11. og fredag 12. desember.

 

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for desse kommunane. Fagleg instruksjonsmyndighet innanfor skatteområdet har staten, og vert utøva gjennom Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Skatt Vest.

Kontoret skal ivareta dei oppgåvene det lokale skatteoppkrevjarkontoret hadde, som mellom anna:

  • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
  • Innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
  • Føring av skatterekneskap for kommunane
  • Innlevering av terminoppgåver for skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • Innlevering av løns- og trekkoppgåver
  • Informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • Arbeidsgjevarkontroll

Kontaktpersonar Nordhordland kemnerkontor:

Kontaktpersonar Nordhordland kemnerkontor
Namn (e-post) Telefon Arbeidsoppgåver
Else Kallekleiv 56 37 58 93 Skatterekneskap
Hillgunn Io 56 37 58 91 Innkrevjing
Tor Lilledal Hansen 56 37 51 99 Innkrevjing
Grete Hellesund 56 37 58 92 Innkrevjing
Marie Nordanger Lekva 56 37 58 94 Innkrevjing
Torill Leirvåg 56 37 52 01 Rekneskapskontroll
Grethe Haugsvær 56 37 58 81 Rekneskapskontroll
Aud Høydal 56 37 52 00 Kemner

 

 

Besøksadresse:   
Kvassnesvegen 44, 5914 ISDALSTØ    
(Reklamehuset, 3.etg.)

Opningstid:
Måndag til fredag frå 08:00 til 15:30

Kontaktinformasjon:
Telefon: 56 37 50 28
Fax: 56 37 50 29
E-post: post@nhkemner.no

 

Web levert av CustomPublish