Nye røystekrinsar frå 2017 - oversyn

Det vert sendt ut valkort til alle med røysterett ved stortingsvalet. På valkortet vil det stå kva røystekrins du høyrer til.

Heradsstyret har vedteke ny røystekrinsinndeling frå 2017.

Ny krins                     Tidlegare krinsar       Røystelokale  
1 Hauge Hauge, Hjellvik Skulebygget, Hauge
2 Lonevåg Lonevåg, Bysheim, Seljering Lonevåg skule
3 Valestrand Valestrand, Hamre Valestrand skule
4 Haus Haus, Votlo Haus skule
5 Fotlandsvåg Fotlandsvåg, Mjøsdalen, Tysse Fotlandsvåg skule
6 Bruvik Bruvik Aldersbustadene

 

Røystetid på valdagen er kl. 12.00 - kl. 20.00 i alle krinsane. På valdagen kan du kan røysta i den krinsen som høver best for deg.

Husk å ta med valkort og godkjend legitimasjon.

Vallokale i Osterøy

 

Web levert av CustomPublish