Kart over Osterøy med omland

Kart over Osterøy med omland

Fakta om Osterøy kommune

Osterøy kommune ligg på Osterøy, ei av Nordeuropas største innlandsøyer, som er 329 km2. Øya ligg nordaust for Bergen i Hordaland fylke.

Osterøy kommune er størstedelen av øya.

Areal 253 km2. Innbyggjartal 7 772 pr. 01.04.14.
Kommunesenteret er Lonevåg

Andre tettstader: Valestrand, Haus og Fotlandsvåg.

Kommunikasjon: Osterøybrua og ferjesamband Valestrand - Breistein.

Sysselsetjing: Osterøy har ein allsidig og livskraftig småindustri innan mekanisk, møbel, tekstil, næringsmiddelindustri. Fiskeoppdrett/-foredling er og ei viktig næring. Landbruk sysselset omlag 300 personar og tømraryrket står framleise høgt i kurs på Osterøy.

Web levert av CustomPublish