Open søknad på stilling

Dersom du ønskjer å senda inn ein open søknad, kan du gjera det på mail eller med eit brev. Du skal likevel vita at slike søknader ikkje vil bli «lagt på vent» til ein passande stilling skulle dukka opp. Du må søkja direkte på dei utlyste stillingane slik vi har forklart under «Ledige stillingar». 

Rådet vårt vert difor at du held deg oppdatert på kva stillingar som er lyst ut til ei kvar tid.

Web levert av CustomPublish