Oppsummering frå medverknadsmøte frivilligpolitikk

Kommunen inviterte inn til medverknadsmøte / arbeidsverkstad for frivillige 7. september.

Kring 35 eldskjeler frå frivilligheita og ulike lag og orgaisasjonar stilte på møtet og sa noko om kva utfordringar og mogelegheiter ein har som frivillig i Osterøy kommune. Dei sa også noko om korleis eit samarbeid mellom kommune og frivillig sektor kan fungere, og hadde innspel til kva som er viktig å ha med i utarbeidinga av frivilligpolitikken.

Innspela vert tatt med vidare i arbeidet med utvikling av frivilligpolitikk.

Oppsummering av møtet kan du lese her.

Web levert av CustomPublish