Osterøy kommune søkjer støttekontaktar

Helse og omsorg i Osterøy kommune treng støttekontaktar til born, ungdom og vaksne. Me ynskjer kontakt med personar i alderen 20-65 år. NY søknadsfrist 31. august 2018.

Arbeidsoppgåver

 • Målet med støttekontakt er å gje brukar ein meir meiningsfylt kvardag.
 • Følgje til aktivitetar og liknande.

Ynskjande kvalifikasjonar

 • Gjerne erfaring frå liknande arbeid.
 • Engasjerande og interessert.
 • Positivt innstilt.
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagd. 
 • Sertifikat og disponering av bil.

Annan informasjon

 • Tiltreding etter avtale.
 • Ved tilsetjing må politiattest leverast, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Løn etter avtale.
 • Bilgodtgjersle for disponering av eigen bil og utgiftsdekning etter avtale. 

 

Søknad sendast til Christel.namdal@osteroy.kommune.no

Skriv «Søknad støttekontakt» i emnefelt for e-post.

Søknadsfrist 31. august 2018.

For spørsmål, send e-post til Christel Nåmdal.

Web levert av CustomPublish