Velkomen til Osterøy ungdomsskule!

IMG_3756, OK-kutt2.jpg

Osterøy ungdomsskule er den kommunale ungdomsskulen i Osterøy kommune, og har 260 elevar.
Skulen ligg i kommunesenteret Lonevåg og er næraste nabo til Osterøy stadion, Osterøyhallen, Osterøy rådhus, Lonevåg barnehage og Lonevåg skule.

logo-verdi.jpg


Siste nytt


 

ICDP logo

Nytt ICDP-kurs

Grunna stor etterspurnad, vert det arrangert nytt kurs i ICDP på nyåret. 

Dei som er interesserte, kan finna meir informasjon her

19. oktober 2016
Engasjert artist

Show mot mobbing

Vi ser tilbake på to kjekke, inspirerande og lærerike arrangement i går, og gler oss over dei mange gode attendemeldingane.

Dagen starta med vert kjent-arrangement for alle 7.klassingane i kommunen. Dei var inviterte til å sjå nærare på skulen, treffa elevar og tilsette og ta del i ulike aktivitetar og skuletimar.

Deretter kom også 5. og 6. klassingane for å ta del i det store felles anti-mobbeshowet med Kjartan Eide frå Kjetil og Kjartan show på tv. Dette var ei historisk hending med kring 600 samla i Osterøyhallen. Kjartan hadde eit variert show der han gjennom både humor og alvor fekk planta viktige poeng mot mobbing.

Tilsvarande arrangement med føresettevinkling gjekk føre seg på kveldstid med over 200 tilstade. OUS takkar FAU for samarbeidet og hjelpa kring dette og ser fram til fleire arrangement dei neste åra.

28. september 2016 Les meir
Ingressbilete

Temakveld mot mobbing

Komande tysdag arrangerer Osterøy ungdomsskule temamøte mot mobbing for elevar og føresette i samarbeid med FAU ved skulen.

Me har fått tak i Kjartan Eide (kjent frå Kjetil og Kjartan show) til å halde opplegga "Kjetil og Kjartans tips mot mobbing" for elevane på dagtid og "Foreldre mot mobbing" kl 18-19 i Osterøyhallen.

 

Du kan lesa meir her

 

Informasjonsplakat "Kjetil og Kjartans tips mot mobbing"

 

 

Informasjonsplakat "Foreldre mot mobbing"

22. september 2016 Les meir

Aksjon mot hovudlus

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale, halvårlege aksjonar mot hovudlus som arrangeres kvart år i veke 10 og 35. Skulen vår skal delta i veke 35, helga 3.-4. september.

Du kan lesa meir her

08. september 2016

Gode resultat under ungdomsmila

Den 020916 var Osterøy ungdomsskule, tradisjonen tru deltakarar på ungdomsmila i Knarvik. 

Som tidlegare år markerte skulen seg. I 8. klasse jenter delte May-Linda Veseth og Frida Fitje fyrsteplassen. I klassen for gutar tok Daniel Hanstveit ein sterk andreplass. 

På 9. trinnet vann Frank Odin Mahoro Niyokindi med dagens bestetid. 

Og på 10. trinn tok Jonathan Gjerstad Skjerping og Herman Neu Beckstrøm henholdsvis andre og tredjeplass.

Elles var det mange aktivitetar for elevane, mellom anna miljøkonkurranse og kollisjonstest, der dei fekk føla kor viktig bilbelte er. For mange var nok også konserten med Kløver Knekt og Skarre R verd å få med seg.

Trass i litt ustadig ver, såg det ut til at elevane kosa seg, og me satsar på at det vert ei kjekk oppleving også neste år.

07. september 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish