Velkomen til Osterøy ungdomsskule!

IMG_3756, OK-kutt2.jpg

Osterøy ungdomsskule er den kommunale ungdomsskulen i Osterøy kommune, og har 260 elevar.
Skulen ligg i kommunesenteret Lonevåg og er næraste nabo til Osterøy stadion, Osterøyhallen, Osterøy rådhus, Lonevåg barnehage og Lonevåg skule.

logo-verdi.jpg


Siste nytt


 

Ingressbilete

Temakveld mot mobbing

Komande tysdag arrangerer Osterøy ungdomsskule temamøte mot mobbing for elevar og føresette i samarbeid med FAU ved skulen.

Me har fått tak i Kjartan Eide (kjent frå Kjetil og Kjartan show) til å halde opplegga "Kjetil og Kjartans tips mot mobbing" for elevane på dagtid og "Foreldre mot mobbing" kl 18-19 i Osterøyhallen.

 

Du kan lesa meir her

 

Informasjonsplakat "Kjetil og Kjartans tips mot mobbing"

 

 

Informasjonsplakat "Foreldre mot mobbing"

22. september 2016 Les meir

Aksjon mot hovudlus

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale, halvårlege aksjonar mot hovudlus som arrangeres kvart år i veke 10 og 35. Skulen vår skal delta i veke 35, helga 3.-4. september.

Du kan lesa meir her

08. september 2016

Gode resultat under ungdomsmila

Den 020916 var Osterøy ungdomsskule, tradisjonen tru deltakarar på ungdomsmila i Knarvik. 

Som tidlegare år markerte skulen seg. I 8. klasse jenter delte May-Linda Veseth og Frida Fitje fyrsteplassen. I klassen for gutar tok Daniel Hanstveit ein sterk andreplass. 

På 9. trinnet vann Frank Odin Mahoro Niyokindi med dagens bestetid. 

Og på 10. trinn tok Jonathan Gjerstad Skjerping og Herman Neu Beckstrøm henholdsvis andre og tredjeplass.

Elles var det mange aktivitetar for elevane, mellom anna miljøkonkurranse og kollisjonstest, der dei fekk føla kor viktig bilbelte er. For mange var nok også konserten med Kløver Knekt og Skarre R verd å få med seg.

Trass i litt ustadig ver, såg det ut til at elevane kosa seg, og me satsar på at det vert ei kjekk oppleving også neste år.

07. september 2016 Les meir
Skulelogo

Vellukka foreldremøte

Onsdag kveld var det foreldremøte ved Osterøy ungdomsskule og for første gong var det felles for alle og ikkje trinnvis som tidlegare. Salen var fullsett og det måtte også setjast ut ekstra stolar. På bileta ser me presentasjon av alle kontaktlærarane som vart gjort i starten i aulaen. I tillegg til rektor sitt innlegg fortalde helsesøstrene om korleis ungdomstida kan vera og kva tilbod dei kan gje elevane ved skulen.

Ljosbileta i rektor sin presentasjon, finn du her

Dei som er interessert i IDCP-kurs, kan lese meir her

 

 

25. august 2016 Les meir

Foreldremøte OUS

Det vert foreldremøte ved OUS 240816 klokka 1900.

Du kan lesa meir her

18. august 2016
Web levert av CustomPublish