Velkomen til Osterøy ungdomsskule!

IMG_3756, OK-kutt2.jpg

Osterøy ungdomsskule er den kommunale ungdomsskulen i Osterøy kommune, og har 260 elevar.
Skulen ligg i kommunesenteret Lonevåg og er næraste nabo til Osterøy stadion, Osterøyhallen, Osterøy rådhus, Lonevåg barnehage og Lonevåg skule.

logo-verdi.jpg


Siste nytt


 

General chesz syng

Markering av General Chesz

Den 231115 gjorde OUS stas på General chesz, som var med i MGP Jr. Han framførte songen sin, "Redd meg", til stor glede for elevane.

Leiinga hadde teke spanderbuksene på, og spanderte is på alle elevane, noko som vart sett pris på.

 

Blide elevar.JPG

23. november 2015
mitt osterøy 2050

Informasjon om konkurransen - Mitt Osterøy 2050!

Konkurranse for barn og unge i samband med Kommuneplanen sin samfunnsdel.

«Mitt Osterøy 2050!» er ein konkurranse der barn og ungdommar vert oppmuntra til å levera eit kreativt innspel til planprosessen til Samfunnsplanen. Oppgåva er å skildre korleis ein ønskjer eller trur at Osterøy kjem til å utvikle seg eller sjå ut fram mot 2050.

Konkurranseforma er open og innspel kan vere til dømes film, foto, teikning, måleri, essay, skodespel, dans, song osb.

Innspela blir vurdert av ein jury og vinnar/ane blir premiert. 

Frist for innlevering: 31. desember 2015

Send inn konkurransebidrag til plan@osteroy.kommune.no eller til Planavdelinga, Rådhuset - Hatland 5282 Lonevåg

Merk innsendinga med "Mitt Osterøy 2050"

09. november 2015 Les meir
Logo glemte kriser

Leger uten grenser

9 trinnet har dei siste vekene arbeidd med det Leger uten grenser kallar dei 10 gløymte krisene. Produktet skal for kvar klasse enda opp som eit innslag på skulen si morgonsamling og først ute var klasse 9EF måndag 19/10 med mellom anna denne flotte videoen som viser kontrastane mellom Noreg og Pakistan om korleis nyfødde born kan møta verda for første gong. 

20. oktober 2015 Les meir
Prominente gjester

Opning av skatepark på Hatland

Etter ein storstilt dugnad med 10-12 foreldre i sving dagen før kunne rektor Tor Arne Aasen ønskje dei mange frammøtte elevane og inviterte gjestane frå næringslivet velkomne til opning av den nye skateparken.

For meir info, og bilete, kan du lesa artikkelen i Bygdanytt

02. oktober 2015
Web levert av CustomPublish