framside_planstrategi 2012-2016

Planstrategi for Osterøy kommune 2012-2016

Den fyrste planstrategien for Osterøy vart lagt fram 7.november 2012. Sentrale planar som skal ha oppstart i løpet av 2013 er mellom anna kommuneplanen sin samfunnsdel, kommundelplan for oppvekst, områderegulering Lonevåg, trafikksikringsplan og plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Planstrategi for Osterøy kommune gjeldande for 2012-2016 finn du her.

Web levert av CustomPublish