Politisk-administrativt sekretariat

Politisk-admin. sekretariat har ansvar for sekretariatsfunksjonar når det gjeld sakshandsaming for politiske organ, ordførar, rådmann, Eldreråd, Rådet for funksjonshemma, ymse sakskomitear og administrative utval. 

I tillegg kjem tilrettelegging for gjennomføring av val, beredskapsarbeid og informasjon på nettsidene til kommunen (både politisk og anna informasjon).

Web levert av CustomPublish