Politiske saker

Møte i valnemnda måndag 27.03.17

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

24. mars 2017 Les meir om sakene til valnemnda

Møte i heradsstyret onsdag 29. mars

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00. 

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her 

Mellom sakene til heradsstyret finn du denne gongen Sak om Områderegulering Valestrand sentrum 

Heradsstyret skal ta stode til planframlegget som skal leggjast ut til offentleg høyring.

22. mars 2017 Les meir sakene til heradsstyret

Møte i formannskapet 15. mars

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen og er ope for publikum. På sakslista står m.a. Områderegulering Valestrand sentrum - 3. gongs handsaming.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Områderegulering Valestrand sentrum

09. mars 2017 Les meir om sakene til formannskapet

Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 08. mars

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 13.00. Områdeplan Valestrand sentrum og Kringastemma, senking av vasstanden er mellom sakene  til dette møtet.

Innkalling og saksdokument

Områderegulering Valestrand sentrum

Kringastemma, senking av vasstand m.m.

Tilleggssak: Midtre Mjelde - søknad om dispensasjon

 

28. februar 2017 Les meir om sakene til møtet

Møte i valnemnda måndag 20. februar

Valnemnda er kalla inn til møte måndag 20.02, kl. 20.00. 

Innkalling og saksdokument finn du her

16. februar 2017 Les meir om sakene til valnemnda
Web levert av CustomPublish