Politiske saker

Møte i formannskapet og valstyret onsdag 03. mai

Det vert nytt møte i formannskapet 03.05.17. Møtet vert halde i Osterøy rådhus og tek til kl. 13.00.

Innkalling og saksdokument til formannskapet finn du her

Innkalling og saksdokument til valstyret finn du her

27. april 2017 Les meir om sakene til møtet

Møte i Plan- og kommunalteknisk utval 19.04.17

Plan- og kommunalteknisk utval har møte i Osterøy rådhus, heradsstyresalen, 19.04.17.

Innkalling og saksdokument finn de her.

Ettersend sak til møtet

Ettersending sakene 049 og 052/17

07. april 2017 Les meir

Møte i valnemnda måndag 27.03.17

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

24. mars 2017 Les meir om sakene til valnemnda

Møte i heradsstyret onsdag 29. mars

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00. 

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her 

Mellom sakene til heradsstyret finn du denne gongen Sak om Områderegulering Valestrand sentrum 

Heradsstyret skal ta stode til planframlegget som skal leggjast ut til offentleg høyring.

22. mars 2017 Les meir sakene til heradsstyret

Møte i formannskapet 15. mars

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen og er ope for publikum. På sakslista står m.a. Områderegulering Valestrand sentrum - 3. gongs handsaming.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Områderegulering Valestrand sentrum

09. mars 2017 Les meir om sakene til formannskapet
Web levert av CustomPublish