Politiske saker

Møte i formannskapet onsdag 08. november

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen og startar kl. 09.00 med presentasjon av rådmannen sitt budsjettframlegg for 2018. Frå kl. 13.00 er det ordinært møte med andre saker.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

02. november 2017 Les meir om sakene til formannskapet

Møte i heradsstyret onsdag 01. november

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

 

24. oktober 2017 Les meir om sakene til heradsstyret

Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 25. oktober

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen, og startar kl. 13.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

 

Sak 126/17 - oppstart av planarbeid med planprogram områdeplan Lonevåg

 

19. oktober 2017 Les meir om sakene til møtet

Møte i formannskapet onsdag 18. oktober

Møtet verte halde i Osterøy rådhus, og starter kl. 13.00. 

Inkalling og saksdokument til møtet finn du her

Økonomirapportering pr 2. tertial 2017 finn du her: PDF document ODT document

11. oktober 2017 Les meir: sakene til formannskapsmøtet

Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 27.09.17

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 13.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Ettersending av sak

Ettersend tilleggssak i samband med krav om lovlegkontroll/avgjerd om inhabilitet for utvalsmedlemmer

19. september 2017 Les meir om sakene til møtet.
Web levert av CustomPublish