SAM_0451

Presentasjon frå folkemøta

Vedlagt ligg rådmannen sin presentasjon som vart vist på folkemøta i Haus, Valestrand og Fotlandsvåg. Under ligg òg presentasjonen som Telemarksforskning hadde i Lonevåg.

Web levert av CustomPublish