Foreldreråd og samarbeidsutval

Foreldreråd og samarbeidsutval skal sikre samarbeidet mellom heim og barnehage.

Foreldrerådet består av alle foreldra og skal fremje deira fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper eit godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalet har som oppgåve å vera eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ og skal bestå av representantar for foreldra og dei tilsette, slik at kvar gruppe er representert. Eigar av barnehagen stiller med ein representant, og styrar kallar inn til møter og er skrivar.

Samarbeidsutvalet ved Hauge barnehage 2016/2017:

Leiar: Elin Bognøy

Nestleiar: Roger Greve

Medlemmar: Lene Myking og Benedicte Mjøs

Representant frå eigar: Alf Terje Mortensen

Styrar kallar inn til møte og skriv referat.

 

Web levert av CustomPublish