Foreldreråd

Foreldrerådet er samansett av foreldre / føresette til alle borna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremja deira felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Foreldrerepresentantar 2016/2017:

Rognebær Nyperosa Lyngtua Furustubben Hassel Selja     
Eirik Aksnes Hanne Christine Skjerping Eilen Olsen Mari Thomassen Pedersen Kjell Åge Børtveit Cathrine Gjeitrem
Elin Tinbod Lovise Mari Hopsdal Madelen Camilla Nymark Holsen Kari Hauge Johnsen Hanne Christine Skjerping

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet skal vera eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Det er samansett av 2 foreldre / føresett, 2 tilsette i barnehagen og 1 representant frå kommunen (eigar). Styrar kallar inn og skriv referat

 

Samarbeidsutvalet ved Lonevåg barnehage 2016/2017:

Leiar: Mari Thomassen

Nestleiar: Cathrine Gjeitrem

Medlemmar: Bergliot Hannisdal og Evy Bysheim Pedersen

Representant frå eigar: Silje Midtbø Vevle

Kallar inn og skriv referat: Kari Vevle Reigstad

Web levert av CustomPublish