Foreldreråd

oppdateres etter foreldremøtet 13.09.18

Foreldrerådet er samansett av foreldre / føresette til alle borna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremja deira felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Foreldrerepresentantar 2018/2019:

Rognebær Nyperosa Lyngtua Furustubben Hassel Selja     
           
           

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet skal vera eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Det er samansett av 2 foreldre / føresett, 2 tilsette i barnehagen og 1 representant frå kommunen (eigar). Styrar kallar inn og skriv referat

 

Samarbeidsutvalet ved Lonevåg barnehage 2018/2019:

Leiar: 

Nestleiar: 

Medlemmar:

Representant frå eigar: 

Kallar inn og skriv referat: Kari Vevle Reigstad

Web levert av CustomPublish