Foreldreråd og samarbeidsutval

Foreldrerådet og samarbeidsutvalet ved barnehagen skal sikra samarbeidet mellom heim og barnehage

Foreldrerådet består av alle foreldra, og skal fremja deira felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper eit godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalet har som oppgåve å vera eit rådgjevande organ, og skal bestå av representantar for foreldra og dei tilsette, slik at kvar gruppe er likt representert. Eigar av barnehagen har ein representant i samarbeidsutvalet. Styrar kaller inn til møter og er skrivar.

SU 2017-2018:

Leiar: Henriette Rogne-Johansen

Nestleiar: Karianne Harstad

Tilsett: Grete Bernes Vedå

Tilsett: Daniel Monstad Windt

Styrar: May-Lis Daltveit

Eigar: Johannes Haugland

Web levert av CustomPublish