Rådsorgan

Elevråd

Elevrådet 2018-2019
5.klasse

 

         6. klasse          

 

7. klasse

 

 

 

                     

 

 

 

Kontaktlærar Kate Kollvangsnes og Maria Smith

 

FAU

FAU skuleåret 2018-2019

Foreldrekontaktar 1. klasse

Meline Risnes Nesse  og Anette Børtveit 

 

Foreldrekontaktar 2. klasse

Silje Kårdal ( 1 år) og Runa Y. Vedå (2 år)

 

Foreldrekontaktar 3. klasse

Hanne Christine Skjerping Tysse ( 1 år) og Terese Rosnes ( 2 år)

 

Foreldrekontaktar 4. klasse

Bente Tepstad Herland ( 1 år) og Sarah L. Eriksen ( 2 år)

 

Foreldrekontaktar 5. klasse

Hilde Krakhella ( 1 år) og Kaia Hatland ( 2 år)

 

Foreldrekontaktar 6. klasse

Camilla Espevoll ( 1 år) og Marianne K. Solberg ( 2 år )

 

 

 

Foreldrekontaktar 7. klasse

Elisabeth Ødegård ( 1 år) og Trond Vevle ( 1 år)

 

 

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet 2018-2019
   
   
   

 

Skulemiljøutval

Web levert av CustomPublish