Reinhaldstenesta

Reinhaldstenesta ivareteke reinhald av ca. 19 000m². 

Reinhaldstenesta har som føremål å skape eit godt inneklima, god hygiene og bidra til eit godt vedlikehald av kommunale bygg.

Web levert av CustomPublish