Rettslege spørsmål

På denne sida finn du informasjon om tema knytt til rettslege spørsmål.  

Fri rettshjelp
I følgje Lov om fri rettshjelp kan du få erstatning for bruk av advokat om du ikkje sjølv har økonomisk føresetnad for å kunne ivareta eit rettshjelpbehov.

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp.

Lensmann treff du på Osterøy lensmannskontor.

Meir informasjon

- Lensmannskontoret på Osterøy

- Nordhordaland tingrett

- Gulating lagmannsrett

- Forliksrådet for Osterøy 

Tema innan rettslege spørsmål:
Erstatningsordningar

Lovbrot og straff

Rettsvesen

 
Web levert av CustomPublish