Samfunnsplanen i media

Spørjeundersøking Bruvikdagen_667x500

Har du visjonar for Osterøy?

Bygdanytt: 25. september 2015

Osterøy kommune skal arrangera ein konkurranse for born og unge der dei blir oppmuntra til å bidra med sine framtidsvisjonar for Osterøy. Saftig pengepremie blir det òg.

22. oktober 2015 Les meir
lesarbrev i BN 19052015 - Levande bygder ja takk!

Levande bygder, ja takk!

Lesarbrev i Bygdanytt 19.mai 2015

Kva slags Osterøy vil me sjå i framtida? Det spør Jon Flydal Blichfeldt om i sitt lesarbrev som sto på trykk i Bygdanytt 19.mai 2015.

20. mai 2015 Les meir
Lesarbrev i BN 03052015 - Tittel Til Osterøy, frå kvinne

Til: Osterøy Frå: Kvinne

Lesarbrev i Bygdanytt 3.mai 2015

- Noko eg saknar i denne kommunen er eit terapibasseng, skriv Olaug Hartveit.

20. mai 2015 Les meir
BNartikkel10042015

Håpar på innspel frå kvinner og innvandrarar - Bygdanytt 10.04.2015

Oppstart av planarbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel

Korleis skal Osterøy-samfunnet utvikla seg fram mot 2030? Det er spørsmålet plansjef Laura Ve vil ha svar på. Og særleg vil ho ha kvinnene og dei med framandspråkleg bakgrunn til å svara. Ve håpar så mange ostringar som mogeleg kikkar gjennom planprogrammet til samfunnsdelen i kommuneplanen som no er lagt ut på høyring.

17. april 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish