Åpningstider

SFO Fotlandsvåg skule

Før skulestart         kl.07.30 - 08.30

Etter skulestart       kl.13.00 - 16.00


Satsar foreldrebetaling pr. 01.08.2017
Gruppe 1 Mindre enn 9 timar 1395
Gruppe 2 9 - 15 timar 1695
Gruppe 3 Meir enn 15 timar 1995

 

 

SFO skal gje borna eit trygt og utviklande fritidstilbod før og etter skuletid i samsvar med § 13-7 i Opplæringslova og kommunale vedtekter.

Web levert av CustomPublish