SFO

Telefon: 97 78 18 52

Vedtekter skulefritidsordninga

Solsikke_90x90.jpgSkulefritidsordning på Haus skule

                                   

Åpningstider

Før skulestart:              kl 07.30 - 08.15
Etter skuleslutt:            kl 13.05 - 16.30

Organisering av dagen

kl 13.00 - 13.30          Måltid ( kl 14.00 – 14.30 for dei som er på leksehjelp)

kl 13.30 - 15.00          Uteleik

kl 15.00 - 16.30          Aktivitetar inne/ute

Informasjon til føresette

Halvårsplan haust og vår

Måltider

Brødmåltid:    kl13.00 - 13.30

Klede

Barna må ha med seg:

 • skifteklede – sokkar, bukse og genser
 • regnklede
 • innesko

Klede og sko må vera merka med namn og klasse. Eigedelar som ikkje er merka, samlar vi i ei korg i garderoben. Hugs å sjå etter om de eig noko av det som er kome i korga!

Foreldresamarbeid

Det er viktig å ha ein open og god kommunikasjon.

Vi ønskjer å skapa ein trygg kvardag.

SFO skal være ein god stad å vera.

Samarbeid med foreldra skjer ved:

 • Dagleg kontakt ved henting/bringing.
 • Telefonkontakt/SFO sitt telefonnummer er  977 81 852
 • E-post

Telefonbruk

Bruk av eigen mobil er ikkje tillate på skulen. Barna kan låna telefonen i særskilde tilfelle.

Hugseliste

 • Gje oss skriftleg beskjed eller beskjed over telefon om endringar
 • Merk alle klede og sko
 • Hugs å overhalde åpningstida
 • Barna må alltid ha skifteklede

Skulen sine ferie- og fridager

 • SFO startar samstundes med skulen. Sjå skuleruta.
 • Det vil i løpet av skuleåret vera 6 planlegginsdagar der SFO held stengt samstundes med skulen.
 • Sommarstengt

Endringer/oppseiing

Det er 1månads oppseiingsfrist frå den 20. i kvar månad inntil 20. mars. Etter den tid kan ein ikkje seia opp.

 Endringar i opphaldet må ein gjera skriftleg.

Mål

SFO skal gje borna eit trygt og utviklande fritidstilbod før og etter skuletid i samsvar med §13 – 7 i Oppæringslova.

 

 

Web levert av CustomPublish