SFO

Telefon: 97 78 18 52

Vedtekter revidert 2017.pdf

Solsikke_90x90.jpgSkulefritidsordning på Haus skule

                                   

Åpningstider

Før skulestart:               kl  07.30 - 08.15
Etter skuleslutt:             kl 12.55 - 16.30

Organisering av dagen etter skuleslutt

Kl 12.55 – 13.30         Utetid

Kl 13.30 – 14.00         Måltid

Kl 14.00 – 16.30         Aktivitetar som elevane kan velja inne og ute

Informasjon til føresette

Halvårsplan haust og vår

Måltider

Måltid:    kl 13.30 - 14.00

              Det er valfritt om ein ønskjer å bestilla mat eller ha med seg  eiga matpakke

Klede

Barna må ha med seg:

 • skifteklede – sokkar, bukse og genser
 • regnklede
 • innesko

Klede og sko må vera merka med namn og klasse. Eigedelar som ikkje er merka, samlar vi i ei korg i garderoben. Hugs å sjå etter om de eig noko av det som er kome i korga!

Foreldresamarbeid

Det er viktig å ha ein open og god kommunikasjon.

Vi ønskjer å skapa ein trygg kvardag.

SFO skal være ein god stad å vera.

Samarbeid med foreldra skjer ved:

 • Dagleg kontakt ved henting/bringing.
 • Telefonkontakt/SFO sitt telefonnummer er  977 81 852
 • E-post

Telefonbruk

Bruk av eigen mobil er ikkje tillate på skulen. Barna kan låna telefonen i særskilde tilfelle.

Hugseliste

 • Merk alle klede og sko
 • Hugs å overhalde åpningstida
 • Barna må alltid ha skifteklede

SFO periode - ferie - fridagar

 • SFO har to oppstartstidspunkt om hausten: 1. august og ved skulestart. De søker om SFO-plass digitalt på skulen/kommunen si heimeside. De kan velja mellom 10 og 11 månader. Full tid er er 11 månader frå 1.august og ut juni. 10 månader er frå skulestart i august til skuleslutt i juni.
 • SFO følgjer elles skulen si skulerute og har planleggingsdagar og fridagar samstundes med skulen.

Endringer/oppseiing

Det er 1 månads oppseiingsfrist frå den 20. i kvar månad inntil 20. mars. Etter den tid kan ein ikkje seia opp.

Endringar i opphaldet må ein gjera skriftleg.

Mål

SFO skal gje borna eit trygt og utviklande fritidstilbod før og etter skuletid i samsvar med §13 – 7 i Oppæringslova.

 

 

Web levert av CustomPublish