SFO

SFO

Det vert oppstart av sfo 1.august. Sommar-sfo varar frå 1.august til 14.august. Opningstider er 07.30-15.00. Borna vil få servert mat kvar dag.

14. og 15. august er sfo stengt, fordi kursdag og planleggingsdag for personalet på sfo.


Påmeldingsfrist for å søke SFO er 1.mai

Satsar for foreldrebetaling t.o.m 31.07.17

Gruppe 1. kr. 1395,-  inntil 9 timar veke
Gruppe 2. kr. 1935,-  9-15 timar veke
Gruppe 3. kr. 2680,- 15 timar og meir

Nytt frå 2017 er at ein må krysse av for om ein vil ha SFO i 10 (ved skulestart) eller 11 månader (frå 1.august).

Satsar for foreldrebetaling pr 01.08.2017

Gruppe 1.  kr 1395,-     mindre enn 9 timer
Gruppe 2.  kr 1695,-      9-15 timer
Gruppe 3.  kr  1995,-    meir enn 15 timar

Søknad sender ein via elektronisk søknadskjema: www.osteroy.kommune.no

04. september 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish