Tarzanløype bruvik[2]_300x450

Skap eit aktivitetstilbod i ditt nærmiljø

Gjensidigestiftelsen støttar prosjekt som bidrar til at flest mogeleg får like mogelegheiter til en aktiv kvardag. Du kan søkja tilskot til dine prosjekt.

Gjensidigestiftelsen er på jakt etter gode aktivitetsprosjekt i Hordaland. I år ynskjer me spesielt søknadar til buldreveggar,Tarzan-junglar og turstiar.Søknadsfristen vår er 15. september. Les meir om tilskotsordninga på heimesida til Gjensidigestiftelsen

Web levert av CustomPublish