Skule og opplæring

bufdir-logo

Nytt tilbud til alle foreldre

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

17. januar 2017 Les meir

Skular på Osterøy

Osterøy kommune har 6 offentlege grunnskular, 4 barneskular (1-7), 1 barneskule (1-4) og 1 sentral ungdomsskule (8-10). I tillegg har vi 2 private barneskular og 1 privat ungdomsskule og ein vidaregåande skule.

Osterøy kommune har også vaksenopplæring og kulturskule.

 

11. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish