Snarvegar

sti - redigert.jpg

Heimesida har mange informative sider som folk kan nytte, men det er gjerne slik at einskilde sider vert meir nytta enn andre. For å gjere det lettare for folk å nå desse sidene, vil det på startsida verte laga nokre snarvegar som fører direkte til desse sidene. Det er brukarane sjølve som gjennom sin bruk av sidene definerer kva sider som skal få sin snarveg frå startsida. Ein kan difor rekne med at det med tid og stunder kan verte gjort endringar på lista over snarvegar.

Web levert av CustomPublish