Spelemidlar

Samlingshuset Kongshall på Valestrand

Tilskot til lokale kulturbygg

Tilskot til kulturbygg forvaltast av fylkeskomunane. Søknadane må først sendast til kommunene for sakshandsaming. Frist for søknadar for søknadsåret 2019 er 1.februar.

01. juni 2018 Les meir

Kva er spelemidlar?

Spelemidlar er ei tilskotsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlane er overskot frå Norsk tipping og skal gå til samfunnsnyttige føremål.

06. november 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish