Spørjetime i heradsstyret

Spørjetime i heradsstyret

Heradsstyret har innført spørjetime i starten av møta. Alle som bur i kommunen kan nytta ordninga og spørsmåla kan stillast munnleg eller skriftleg. Frist for innmelding av spørsmål er måndag i møteveka.

Nedanfor finn du reglement for ordninga.

Spørjetime i heradsstyret.pdf

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish