Språk

Osterøy vaksenopplæring gir tilbod til fylgjande grupper:
1. Vaksne med samansette lærevanskar, dysleksi, psykiske
lidingar eller fysiske funksjonshemmingar.
2. Vaksne som ynskjer fornya grunnskuleopplæring
3. Vaksne framandspråklege.

Illustrasjon vaksenopplæring logo
Vaksenopplæring

Osterøy vaksenopplæring har som overordna målsetjing å gje alle elevar tilpassa opplæring i høve til sin livssituasjon og sine føresetnader.

Osterøy vaksenopplæring held til i Lonevåg. Du finn dei på fylgjande adresse:

Osterøy vaksenopplæringa
c/o Mjeldstad og Stokke
5282 LonevågRektor: Linda Svidal Nordås (vikar)
e-post: linda.svidal.nordas@osteroy.kommune.no
tlf. 56 19 27 52 faks 56 19 21 01

Du finn meir informasjon på heimesida til vaksenopplæringa.

 
Web levert av CustomPublish